a few a little różnica

„Few/a few” oraz „little/a little”

Diabeł tkwi w szczegółach, co potwierdzają bardzo często popełniane błędy językowe w języku angielskim. Okazuje się, że brak przedimka, a w tym wypadku jednej litery, w zdaniu może zupełnie zmienić jego sens. Brak rozróżnienia pomiędzy „few/a few” oraz „little/a little” zdarza się wielu osobom i to na różnych poziomach nauki. Kiedy stosuje się te określenia i co dokładnie oznaczają?

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Pierwszą różnicą między „few/a few” oraz „little/a little” jest fakt, że pierwsze dwa określenia stosujemy do rzeczowników policzalnych, a „little” i „a little” do niepoliczalnych. Czym się różnią? Rzeczowniki policzalne to w większości te, które można wyszczególnić jako jednostki i bez problemu policzyć. Należą do nich na przykład ludzie, zwierzęta, owoce, domy i tak dalej. Do rzeczowników niepoliczalnych zaliczamy wszystkie rzeczowniki, których nie jesteśmy w stanie policzyć, o ile nie znajdują się w opakowaniach, pojemnikach czy jakichkolwiek innych naczyniach, dzięki którym możliwe jest określenie ich ilości. Należą do nich na przykład produkty sypkie, takie jak cukier czy mąka, płyny, a więc na przykład soki czy woda oraz gaz. Jeśli wysypiemy mąkę na blat, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile dokładnie jej jest. Jesteśmy w stanie jednak policzyć, ile opakowań mąki znajduje się na sklepowej półce czy też ile łyżek lub szklanek mąki potrzeba do konkretnego przepisu. Podobnie jest z wodą, którą liczymy w łykach, szklankach, butelkach czy nawet zbiornikach, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile dokładnie jej jest, jeśli nie znajduje się w jakimś naczyniu. Do rzeczowników niepoliczalnych zaliczamy również pojęcia abstrakcyjne, takie jak miłość, nienawiść, czas czy szczęście. Wyjątkiem, o którym warto pamiętać, są tutaj pieniądze. Naturalnie jesteśmy w stanie bardzo dokładnie policzyć zarówno banknoty, jak i najdrobniejszy nawet bilon, a mimo to w języku angielskim pieniądze uznawane są za rzeczownik niepoliczalny.

Różnice między „a few” i „few” oraz „a little” i „little”

Jak się okazuje, problem ze stosowaniem tych określeń nie wynika tylko z tego, że używane są do nieodpowiednich rzeczowników. Wiele osób uczących się języka angielskiego zapomina o tym, że te cztery określenia mają zupełnie inne znaczenie. Każde z nich dotyczy ilości, ale tłumaczenia diametralnie się różnią. Używane do rzeczowników policzalnych „few” i „a few” będą więc oznaczały dwie różne rzeczy. „Few” oznacza „mało” w odniesieniu do policzalnych rzeczowników i ma raczej negatywne znaczenie, podczas gdy „a few” oznacza „kilka”. Dokładnie z taką samą różnicą mamy do czynienia w przypadku „little” oznaczającego niewiele i mającego negatywny wydźwięk oraz „a little”, które oznacza „trochę”.

Przykłady zdań z „few/a few” oraz „little/a little”

Podsumowując, konieczne jest zapamiętanie, że „a few/few” to określenia stosowane do rzeczowników policzalnych, a „little/ a little” do niepoliczalnych. Różnice w tych parach można sobie zobrazować skojarzeniem, że dodatkowy przedimek w postaci „a” w obu sytuacjach oznacza, że czegoś jest więcej, a jego brak, że czegoś jest niewiele. Najlepiej zobrazują to poniższe przykłady:

She has got a few friends. – Ona ma kilkoro przyjaciół.
I saw a few elephants in the zoo yesterday. – Widziałam wczoraj kilka słoni w zoo.
They have eaten few sandwiches. – Oni zjedli mało kanapek.
Our teacher gave us few tips. – Nasz nauczyciel dał nam mało wskazówek.
We need a little milk to prepare this cake. – Potrzebujemy trochę mleka, żeby przygotować to ciasto.
We have got a little time. – Mamy trochę czasu.
I have got little water left. – Nie mam już prawie wody.
This salad needs little salt. – Nie potrzeba dużo soli do tej sałatki.

Warto również dodać, że „a little”, „little”, „few” i „a few” mogą być stosowane z dodatkowymi wyrazami, stanowiąc powszechnie używane frazy, takie jak:

in a little bit – za niedługo
a little something – drobiazg
precious little/precious few – bardzo mało (do rzeczowników niepoliczalnych/do rzeczowników policzalnych)
little by little – stopniowo
a good few – sporo