had better

Had better – konstrukcja i przykłady

Konstrukcja had better stosowana jest wtedy gdy przychodzi rozmówcy coś zasugerować lub udzielić rad, które według mówiącej osoby są właściwe w danej sytuacji. Wyrażenie odnosi się zarówno do teraźniejszości lub przyszłości, wykluczamy jej użycie jeśli chodzi o przeszłość.

Polskim odpowiednikiem dla wyrażenia had better jest „lepiej…”, „lepiej będzie, jeśli/kiedy…” i forma w angielskim się nie zmienia.

Jak tworzymy konstrukcję z had better?

Zdanie twierdzące

Had better + bezokolicznik

Zdanie przeczące

Had better not + bezokolicznik

Skróty stosowane w formie mówionej i pisemnej

Konstrukcja had better jest niezmienna w zależności od osoby! Czasownik posiłkowy had zazwyczaj skracany jest do ’d czyli:

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
I’d better We’d better
You’d better You’d better
He/She/It’d better They’d better

Pytania

Powstają przez zastosowanie inwersji, słówko had jest umieszczone pomiędzy zaimkiem osobowym a słowem better, a następnie tworzymy resztę zdania.

Had + (zaimek osobowy) + better

Ciekawostka!

Forma had better może brzmieć w nieco inny sposób, otóż osoba której ojczystym językiem jest angielski, w mowie potocznej zdarza się że użyje:

had better = best better

Na przykładzie brzmi to w ten sposób:
You’d best leave now.

Konstrukcja had better – użycie w zdaniach

Znajomość konstrukcji had better  pozwoli ci na to aby być osobą odbieraną jako zaawansowany znawca języka angielskiego, będziesz dzięki temu brzmieć naturalnie i nabierzesz pewności siebie zarówno w rozmowach na żywo i komunikacji pisemnej.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

Zdania twierdzące

 • You’d better bring an umbrella. – Lepiej weź parasol.
 • You’d better go to a doctor. – Lepiej żebyś poszedł do lekarza.
 • You’d better prepare for next English lesson. – Lepiej jak się przygotujesz na kolejną lekcję angielskiego.
 • Tom had better tell Kate that he loves her. – Lepiej żeby Tomek powiedział Kasi że ją kocha.
 • It’s 2 p.m. I’d better go, because I will be late. – Jest godzina 14. Lepiej jeśli już pójdę, bo się spóźnię.
 • He’d better read this book for the next lesson. – Lepiej żeby przeczytał tą książkę na następną lekcję.

Zdania przeczące

 • You’d better not be late. – Lepiej żebyś się nie spóźniła.
 • We’d better not tell Anne about the death of her animal when she is on holiday. – Lepiej żebyśmy nie mówili Ani o śmierci jej zwierzątka kiedy jest na wakacjach.
 • She’d better not buy this bicycle. – Lepiej żeby nie kupowała tego roweru.
 • You’d better not to eat this dessert, too much sugar in it. – Lepiej żebyś nie jadła tego deseru, zbyt dużo w nim cukru.
 • Grandma had better not listen to this record, this is hard rock! – Lepiej żeby babcia nie słuchała tej płyty, to jest ciężki rock!
 • I’d better not go to this party. – Lepiej jeśli nie pójdę na tą imprezę.

Pytania

 • Had I better speak to Katie before we will tell her about her cat? – Może lepiej porozmawiam z Kasią zanim powiemy jej o kocie?
 • Had we better leave a note for grandma that we leave for a walk? – Może lepiej zostawimy wiadomość babci, że wyszliśmy na spacer?
 • Hadn’t we better ring mom to tell her that we’ll visit her? – Czy nie lepiej jak zadzwonimy do mamy powiedzieć jej że ją odwiedzimy?
 • Hadn’t you better switch the computer off during learning? – Czy nie lepiej jak wyłączysz komputer podczas nauki?