ja też so do I

Wyrażenia: so do I, me too oraz neither do I, me neither – użycie i ćwiczenie.

So do I, me too – wskazówki użycia

Wyrażenia te stosowane są jako forma potwierdzenia w zdaniach twierdzących.

Konstrukcja so + czasownik posiłkowy + podmiot służy do potwierdzenia informacji ze zdania głównego wypowiedzi twierdzącej. Podmiot w kolejnym zdaniu, wypowiedzianym przez rozmówcę musi być inny, a czasownik posiłkowy (do, does, did, formy „być”, modalne) odpowiadać czasowi który został użyty w podanych zdaniach.

Konstrukcja z so do I i me too – przykłady

So + czasownik posiłkowy + podmiot

I speak Italian. – Mówię po włosku.
So do I. lub Me too. – Ja również. lub Ja też.

Kate likes classical music. – Kasia lubi muzykę klasyczną.
So does Justine. lub She too. – Justyna również. lub Ona też.

Peter was a good boss. – Piotr był dobrym szefem.
So does Daniel. lub He too. – Daniel również. lub On też.

Tom is a great guitar player. – Tomek jest świetnym gitarzystą.
So do I. lub Me too. – Ja również. lub Ja też.

My neighbors did buy a new car. – Moi sąsiedzi kupili nowy samochód.
So did my parents. lub My parents too. – Moi rodzice również. lub Moi rodzice też.

Neither do I, me neither – jak stosować?

Wyrażenia te są używane jako potwierdzenia w zdaniach przeczących.

Konstrukcja neither + czasownik posiłkowy + podmiot służy do potwierdzenia informacji pojawiających się w głównym zdaniu o brzmieniu przeczącym.

Podmiot wtedy jest inny niż w wypowiedzi głównej, a czasownik posiłkowy (do, does, did, formy „być” oraz modalne) musi być odpowiedni dla czasu użytego w zdaniu przewodnim oraz w odpowiadającym.

Konstrukcja z neither do I, me neither – przykłady

Neither + czasownik posiłkowy + podmiot

I don’t speak Italian. – Nie mówię po włosku.
Neither do I. lub Me neither. – Ani ja. lub Ja też nie.

Kate doesn’t like Classical music. – Kasia nie lubi klasycznej muzyki.
Neither does Justine. lub She neither. – Ani Justyna. lub Ona też nie.

Peter wasn’t a good boss. – Piotr nie był dobrym szefem.
Neither was Daniel. lub He neither. – Ani Daniel. lub On też nie.

Tom isn’t a great guitar player. – Tomek nie jest świetnym gitarzystą.
Neither am I. lub Me neither. – Ani ja. lub Ja też nie.

My neighbors didn’t buy a new car. – Moi sąsiedzi nie kupili nowego samochodu.
Neither did my parents. lub They neither. – Ani moi rodzice. lub Oni też nie.

Auntie Anne can’t ride a bicycle. – Ciocia Anna nie może jeździć na rowerze.
Neither can grandma Helen. lub Neither can she. – Ani babcia Helena. lub Ona też nie.

Odpowiednika me neither (you, he, she, it, we, you, they) używa się wymiennie, ale w okolicznościach kiedy podczas rozmowy wiadomo o kogo chodzi, co wynika z kontekstu rozmowy lub wskazując na kogoś bezpośrednio (lub dyskretnie) czy gdy osoba również znajduje się w kręgu rozmówców albo kiedy mówi się ogólnie o danej płci (she lub he) np. w pismach/mowach formalnych czy książkach różnego rodzaju. W niektórych sytuacjach wyrażenie to może zostać odebrane jako niegrzeczne, więc lepiej zastanowić się w jakich momentach tej formy odpowiedzi użyć.