teraz matura

Jak się uczyć, żeby zdać maturę?

Nauka to potęgi klucz. Ta maksyma najlepiej obrazuje, jak ważna jest nauka i coraz szersze zdobywanie wiedzy. Możliwość takiej nauki na pewno dają studia, ale najpierw trzeba zdać maturę i „pokonać” szereg wymaganych na niej przedmiotów. Jak uczyć się efektywnie, zwłaszcza tego, czego nie lubimy?

Odpowiednia organizacja miejsca do nauki

Pomocą w skutecznym uczeniu się będzie stworzenie odpowiednich warunków do nauki. Najbardziej istotnym punktem jest tu zadbanie o miejsce uczenia się. Powinno mieć wystarczająco dużo przestrzeni, aby swobodnie można było rozłożyć wszystkie niezbędne książki i zeszyty, a także notatniki, zakreślacze, artykuły piśmiennicze, itp.

Niemniej ważne jest zadbanie o własny komfort, czyli wygodny fotel, właściwie ustawione biurko, odpowiednia temperatura w pokoju. Duże znaczenie ma możliwość skupienia się tylko na nauce, a więc usunięcie z zasięgu wzroku i rąk wszystkich przedmiotów, które rozpraszają, odrywają od nauki i zabierają cenny czas.

Jak uczyć się skutecznie?

Co jeszcze ma znaczenie w efektywnym uczeniu się? Na pewno pozytywna motywacja. Nie wolno podchodzić do nauki z myślą, że i tak nie przyniesie to żadnych rezultatów, czy że to tylko niepotrzebna strata czasu, bo nienawidzę tego przedmiotu i nigdy tego nie zrozumiem. Równie ważnym elementem skutecznej nauki jest sposób uczenia się. Być może będzie to wymagać przeanalizowania dotychczasowej metody i wypracowania nowej, bardziej efektywnej strategii.

Zdecydowanym, a często popełnianym błędem jest uczenie się w nocy, gdyż zmęczenie i stres w wyniku niewyspania mogą wpływać na mniejszą zdolność koncentracji i zapamiętywania. Istotne jest również ustalenie stylu uczenia się – wzrokowe, słuchowe czy kinestetyczne – odgrywa to bowiem bardzo duże znaczenie w rezultatach nauki.

Systematyczność i codzienna samodzielna nauka

W samodzielnym uczeniu się warto wesprzeć się materiałami z serii „Teraz matura”. Zbiory te zawierają bardzo wiele różnych przykładów, dokładnie omówionych, oraz wskazówek i tekstów ułatwiających cały proces myślenia i pozwalających na szybsze i bezbłędne rozwiązywanie zadań. Samodzielna praca jest bardzo ważna, daje bowiem podgląd na najbardziej istotne problemy i wyrabia nawyk codziennej nauki. Sprawia, że zadania stają się coraz łatwiejsze. Pomaga to w pozytywnym nastawieniu i podbudowuje samoocenę.

Reasumując, efektywne nauczenie się tego, co niekoniecznie nas interesuje i czego nie lubimy, ale jest niezbędne w dalszym etapie nauki, zależy w dużej mierze od nas samych, naszego nastawienia i zaangażowania. Warto nie czekać na ostatnią chwilę i rozpisać sobie plan na wiele miesięcy przed egzaminami – w ten sposób unikniemy stresu i efektywniej przyswoimy wiedzę.