podyplomowe pedagogika

Nowoczesne studia podyplomowe z zakresu pedagogiki tyflopedagogika

Tyflopedagogika to studia podyplomowe, których oferta skierowana jest dla tych osób, chcących rozbudować swoje umiejętności pedagogiczne, czy nauczycielskie o te związane z pracą nad osobami z dysfunkcją lub niepełnosprawnością wzrokową. Umiejętności zdobyte na studiach można później wykorzystać podczas pracy w różnorodnych placówkach oświatowych, w tym szkolno-wychowawczych, czy tych o charakterze specjalnym. Sprawdź, dlaczego warto i gdzie zapisać się na studia z zakresu tyflopedagogiki.

Opis kierunku: poznaj szczegóły dotyczące programu studiów podyplomowych z pedagogiki tyflopedagogiki

Podyplomowe studia pedagogiczne z zakresu tyflopedagogiki mogą ukończyć osoby, które posiadają wyższe wykształcenie na studiach pierwszego lub drugiego stopnia. Kierunek tych studiów podyplomowych rozszerza możliwości konkretnej osoby, w zakresie przeprowadzania późniejszej terapii, jak również zajęć z zakresu pracy z osobami o znacznym lub mniejszym niedowidzeniu.

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie nauczycieli do dalszej pracy z dziećmi o wyżej wspomnianej dysfunkcji. Dostarczana wiedza na studiach z zakresu tyflopedagogiki studiów podyplomowych to przede wszystkim również dużo szerszy obraz widzenia i spojrzenia na dzieci, z obszaru niedowidzących.

Studia mogą ukończyć zarówno nauczyciele, jak i terapeuci, czy też pedagodzy. Łącząc swoje dotychczasowe umiejętności z nową wiedzą, umożliwiają lepsze zrozumienie pojęć z zakresu tyflopedagogiki.

Co zyskujesz? Dowiedz się, jakie kompetencje i umiejętności zdobędziesz podczas studiów podyplomowych

Po ukończeniu tyflopedagogiki studiów podyplomowych pedagog jest gotowy do podjęcia pracy z dziećmi słabo widzącymi lub niedowidzącymi.

Student uzyskuje też wyższe kwalifikacje do przeprowadzania zajęć z dziećmi, jak również z młodzieżą, która nie widzi lub słabo widzi. Kompleksowe przygotowanie nauczycieli pod względami praktycznymi i merytorycznymi sprawia, że osoba taka może podjąć się pracy w ośrodku czy to opiekuńczym, czy wychowawczym, bądź dydaktycznym.

Terapeuci otrzymują ponadto wyższe kwalifikacje do pracy w poradniach psychologicznych oraz innych instytucjach, w których przebiega proces rewalidacji tych osób.

Absolwenci otrzymają też Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez uczelnię, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Praktyczny charakter studiów: przeanalizuj jakie umiejętności i kompetencje możesz wykorzystać w praktyce po ukończeniu studiów

W programie kierunku uwzględniono takie zagadnienia, jak chociażby podstawę pedagogiki specjalnej, diagnostykę i dydaktykę. Przedstawiona zostaje etyka zawodu nauczyciela, jak również omówione schorzenia i wady wzroku. Część materiałów dydaktycznych stanowią także elementy tyflopsychologii, czy też podstawy regulacji prawnej oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Na zajęciach omówione są również metody komunikacji wspomaganej, a także alternatywnej oraz metodyka rehabilitacji wzroku. Po więcej informacji z zakresu studiów z zakresu tyflopedagogiki zajrzyj tutaj: ire-studia.edu.pl/studia-podyplomowe/pedagogika-specjalna/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-wzrokowa-tyflopedagogika/