Time – jak jest po angielsku?

Jak jest po angielsku?

Time & Days of Week – tłumaczenie i wymowa.

What? Co? (która?)
is, are, am być (odmiana w liczbie poj.)
time czas
What time is it? Która godzina?
It’s one o’clock. Jest pierwsza.
past po
to do (przed)
ten to ten za dziesięć (minut) dziesiąta
half połowa (w pół do)
nine thirty dziewiąta trzydzieści
half past nine dziewiąta trzydzieści
eight thirty ósma trzydzieści
half past eight ósma trzydzieści
quarter ćwierć (kwadrans)
quarter past ten dziesiąta piętnaście
quarter to ten za piętnaście (minut) dziesiąta
a quarter ćwierć (kwadrans)
a quarter past ten dziesiąta piętnaście
by the way przy okazji
from z
Where are you arriving from? Skąd Pan/i przybywa?
there is jest
a difference różnica
watch, clock zegarek
now teraz
my watch shows mój zegarek pokazuje
a.m. rano
It’s 4:20 a.m. Jest 4:20 rano.
morning ranek
to be there być tam
It’s 10:20 a.m. Jest 10:20 rano.
When? Kiedy?
the bus autobus
leave, leaves odjeżdżać, odjeżdża
When does the bus leave? Kiedy odjeżdża autobus?
the train pociąg
arrive, arrives przyjeżdżać, przyjeżdża
When does the train arrive? Kiedy przyjeżdża pociąg?
is, will be być, będzie
ready gotowe
it to
When will it be ready? Kiedy to będzie gotowe?
Monday poniedziałek
Tuesday wtorek
Wednesday środa
Thursday czwartek
Friday piątek
Saturday sobota
Sunday niedziela
Odsłuchaj całość Time & Days of Week

 

Określanie czasu oraz dni tygodnia.