zawody po angielsku elektryk

Zawody po angielsku – słownictwo i wyrażenia

Znajomość podstawowych zawodów na rynku pracy i związanych z nimi wyrażeniami jest w dzisiejszych czasach często wymagana, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Przyjrzyjmy się bliżej zagadnieniom związanym z zawodami, ponieważ to będzie szczególnie pomocne podczas pogaduszek towarzyskich ze znajomymi czy rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Dzięki znajomości słownictwa i zwrotów powszechnie używanych z zakresu tematyki związanej z pracą bez problemu porozumiesz się podczas załatwiania spraw urzędowych, poszukiwania pracy, a także kiedy przyjdzie czas aby się przedstawić i siebie opisać.

Typowe słownictwo związane z rynkiem pracy

Zawody po angielsku:

 • administrator – administrator
 • agent ubezpieczeniowy – insurance agent
 • aktor/aktorka – actor/actress
 • aptekarz – pharmacist
 • architekt – architect
 • artysta – artist
 • astronauta – astronaut
 • astronom – astronomer
 • bankowiec – banker
 • bibliotekarz – librarian
 • biolog – biologist
 • biznesmen – businessman
 • chirurg – surgeon
 • dyrektor szkoły – headmaster
 • dziennikarz – journalist
 • ekonomista – economist
 • elektryk – electrician
 • filozof – philosopher
 • fizjoterapeuta – physiotherapist
 • florysta – florist
 • fotograf – photographer
 • fryzjer/ka – hairdresser
 • ginekolog – gynecologist
 • gitarzysta – guitarist
 • grafik – graphic designer
 • górnik – miner
 • hydraulik – plumber
 • instruktor – instructor
 • inżynier oprogramowania – software engineer
 • kardiolog – cardiologist
 • kasjer – cashier
 • kelner/ka – waiter/waitress
 • krawiec – tailor
 • kurier – delivery man
 • kierowca ciężarówki – truck driver
 • korepetytor – tutor
 • kierowca – driver
 • kierownik – manager
 • konsultant – consultant
 • kosmetyczka – beautician
 • księgowy – bookkeeper
 • lekarz rodzinny – family doctor
 • lektor – lector
 • lingwista – linguist
 • listonosz – postman
 • makler giełdowy – stockbroker
 • malarz – painter
 • mechanik – mechanic
 • murarz – mason
 • muzyk – musician
 • nauczyciel – teacher
 • nauczyciel angielskiego – teacher of english
 • naukowiec – scientist
 • notariusz – notary
 • ogrodnik – gardener
 • ochroniarz – bodyguard
 • okulista – ophthalmologist
 • optyk – optician
 • piekarz – baker
 • pielęgniarka – nurse
 • policjant – policeman
 • piłkarz – footballer
 • piosenkarka – singer
 • pisarz – writer
 • poeta – poet
 • położna – midwife
 • pracownik biurowy – office worker
 • pracownik biura nieruchomości – real estate agent
 • pracownik biura podróży – travel agent
 • przedstawiciel handlowy – sales representative
 • pracownik fabryki – factory worker
 • pracownik socjalny – social worker
 • pracownik stoczni – shipyard worker
 • prawnik – lawer
 • profesor – professor
 • programista komputerowy – computer programmer
 • projektant – designer
 • psychiatra – psychiatrist
 • psycholog – psychologist
 • pediatra – pediatrician
 • radca prawny – solicitor
 • recepcjonista – receptionist
 • redaktor – editor
 • robotnik budowlany – construction worker
 • rolnik – farmer
 • scenarzysta – screenwriter
 • sędzia – judge
 • sekretarka – secretary
 • serwisant – serviceman
 • ślusarz – locksmith
 • sprzątaczka – cleaning lady
 • specjalista ds.marketingu – marketing specialist
 • specjalista IT – IT specialist
 • specjalista komputerowy – computer specialist
 • specjalista SEO – SEO specialist
 • sprzedawczyni – saleswoman
 • stolarz – carpenter
 • stomatolog – dentist
 • strażak – fireman
 • szef kuchni – chef
 • tancerz – dancer
 • technik – technician
 • trener osobisty – coach
 • terapeuta – therapist
 • tester oprogramowania – software tester
 • tłumacz – translator
 • weterynarz – vet
 • wokalistka – vocalist
 • wykładowca – lecturer
 • zoolog – zoologist

Inne przydatne słówka dot. zawodów po angielsku:

 • administracja – administration
 • bankowość – banking
 • czas nieokreślony – indefinite period of time
 • czas określony – fixed period
 • edukacja – education
 • elastyczne godziny pracy – flexible working hours
 • informatyka – information technology
 • konkurencyjny – competitive
 • księgowość – accounting
 • logistyka – logistics
 • marketing  marketing
 • obsługa klienta – customer service
 • ogłoszenie w sprawie pracy – job announcement
 • okres próbny – trial period
 • pełny etat – full time
 • pensja – salary
 • podpisywać – to sign
 • poszukiwanie pracy – job search
 • praca na własną rękę – freelance
 • praca fizyczna – manual labour
 • prawo – law
 • praca zespołowa – team work
 • praca indywidualna – individual work
 • produkcja – production
 • pracodawca – employer
 • pracownik – employee
 • rozmowa kwalifikacyjna – job interview
 • sprzedaż – sale
 • stałe zatrudnienie – permanent
 • stopień – degree
 • szkolenie – training
 • umowa o pracę – employment contract
 • umowa zlecenie – fee-for-task contract
 • umowa o dzieło – specific-task contract
 • wielozadaniowość – multitasking
 • wymagania – requirements
 • zasady ubioru – dress code
 • zasoby ludzkie – human resources
 • zdrowie – health
 • zmiana (w pracy) – shift
 • życiorys – curriculum vitae
 • 9-5 – nine to five
 • 24/7 – twenty four/seven

Zwroty i wyrażenia nt. pracy:

Do your job properly. – Prawidłowo wykonywać swoją pracę.
Stay longer at work. – Zostać dłużej w pracy.
What do you do? – Czym się zajmujesz?
What work do you do? – Jaką pracę wykonujesz?
I am calling about the job ad. – Dzwonię w sprawie ogłoszenia o pracę.
I’m looking for a job. – Szukam pracy.
When could you come for an interview? – Kiedy może pani/pan przyjść na rozmowę o pracę?
What is your work experience? – Jakie ma pani.pan doświadczenie zawodowe?
How many hours a day do you work? – Ile godzin dziennie pracujesz?
I work full – time. – Pracuję w pełnym wymiarze godzin.
I’m looking for a part-time job. – Szukam pracy na pół etatu.
Tell me about yourself. – Powiedz mi o sobie.
Can you outline your job experience, please? – Czy możesz opisać swoje doświadczenie zawodowe, proszę?
Why should we hire you? – Dlaczego powinniśmy cię zatrudnić?
I have all skills for this position and I’m highly motivated. I see this job as a good career move and a great opportunity for the future. – Mam wszystkie potrzebne umiejętności na tą pozycję i jestem wysoko zmotywowany. Widzę tą prace jako dobrą ścieżkę kariery i wielką szansę na przyszłość.

Pytania o zawód i odpowiedzi w dialogach

Dialog 1

What do you do for a living? – Czym się zajmujesz?
I am a travel agent. – Jestem pracownikiem biura podróży.
What does a travel agent do? – A co robi pracownik biura podróży?
I make calls for tours, answer emails, and handle customer service at a travel agency. – Wykonuję telefony w sprawie wycieczek, odpowiadam na maile i zajmuję się obsługą klienta w biurze podróży.
Do you do anything else? – Czy robisz coś jeszcze?
Yes, from time to time I go on holiday with clients organized by our office and I work as a tourist guide. – Tak, od czasu do czasu jadę na wakacje z klientami organizowane przez nasze biuro podróży i pracuję jako przewodnik turystyczny.
Oh, interesting! Do you like your job? – Oh, interesujące! Czy lubisz swoją pracę?
Yes, I do like it very much. I like working with people and traveling the world. – Tak, bardzo lubię. Lubię pracować z ludźmi i podróżować po świecie.

Dialog 2

What job do you do? – Jaka jest twoja praca?
I work as a freelancer. – Pracuję na własną rękę.
So, your work isn’t hard, right? – Więc, twoja praca nie jest ciężka.
Isn’t it hard physically, but it requires searching for jobs on my own which is sometimes tiring. – Nie jest ciężka fizycznie, ale potrzebuję szukać pracy na własną rękę co jest czasami męczące.
And what exactly do you do? – A czym się dokładnie zajmujesz?
I write various texts mainly on tourist topics and I also deal with transcription and text editing. – Piszę różne teksty na temat turystyki i zajmuje się także transkrypcjami i edycją tekstu.

Dialog 3

dialog rozmowa o pracę
Przykładowy dialog – Hello, my name is Julie Nowak.

Hello, my name is Julie Nowak. I am calling about the shop assistant job. – Dzień dobry, nazywam się Julia Nowak. Dzwonię w sprawie pracy sprzedawcy.
Hello, my name is Tom Smith. I am a recruiter for this vacancy. When could you come for an interview? – Dzień dobry, nazywam się Tom Smith. Jestem rekruterem tego wakatu. Kiedy może pani przyjść na rozmowę kwalifikacyjną?
I could come tomorrow morning. – Mogłabym przyjść jutro rano.
Could you come at 10 o’clock? – Czyn może pani przyjść na dziesiątą rano?
Yes, ofcourse. I will be there at this time. – Tak, oczywiście. Przyjdę na tą godzinę.
All right. I will send you a message with detailed information for a moment. See you tomorrow, then. – W porządku. Wyślę pani za moment wiadomość ze szczegółowymi informacjami. Do zobaczenia jutro w takim razie.
Thank you. Goodbye. – Dziękuję. Do widzenia.
Goodbye. – Do widzenia.