native

Angielski z native speakerem online

Podziel się ze znajomymi:

Odpowiedni wybór nauczyciela pozwala z czasem na przełamanie bariery językowej i swobodne posługiwanie się w wybranym języku obcym. W poniższym artykule wyjaśniamy, na co należy zwrócić szczególną uwagę w doborze metody nauczania języka angielskiego i co – w przypadku nauki z native speakerem – powinno być dla nas – jako uczniów – najistotniejsze.

Angielski z native speakerem – na co zwrócić uwagę? 

Kompetencje native speakera 

W odróżnieniu od innych nauczycieli czy korepetytorów języka angielskiego, native speaker posiadać musi szczególne cechy. Tradycyjnie przyjmuje się, że najlepszym nauczycielem języka obcego jest osoba posiadają wysokie kwalifikacje i wykształcenie kierunkowe. Wymienić tu należy: absolwentów filologii angielskiej, studentów na uniwersytetach, przeszkolonych magistrów i szkolnych nauczycieli tego przedmiotu. Często o ich doświadczeniu i kompetencjach świadczą uzyskane dyplomy, świadectwa i certyfikaty.

Sprawdź swój poziom angielskiego: Test na poziom angielskiego online (tutlo.com)

Zupełnie inne kompetencje powinien posiadać native speaker. Jest to osoba, która posługuje się danym językiem jako swoją mową ojczystą – np. Polacy – językiem polskim, Brytyjczycy, Amerykanie czy Australijczycy – językiem angielskim. Słowo native speaker oznacza więc dosłownie rdzennego, rodzimego, natywnego mówcę – osobę pochodzącą, z danego kraju (a nie tą, która choć mówi płynnie w danym języku, przebywała tam kilka miesięcy czy lat). Native speaker posiada zatem naturalny, rodzimy akcent, wiedzę o swoim kraju, jego obyczajowości, historii i kulturze – jest zakorzeniony w tamtejszym środowisku, języku i kraju. 

Sposób prowadzenia zajęć 

Lekcje z native speakerem przebiegają w dość charakterystyczny sposób. Od ucznia wymaga się ciągłego posługiwania językiem obcym – ze względu na nieznajomość innego języka (np. polskiego) przez nauczyciela. Oczywiście, native speaker śledzi postępy rozmówcy, poprawia i eliminuje błędy w komunikacji, a przede wszystkim dostosowuje poziom konwersacji i lekcji do bieżących umiejętności językowych ucznia. Lekcje przebiegają w sposób efektywny, a ciągły kontakt ucznia z osobą anglojęzyczną znacząco przyspiesza proces nauki i korzystnie wpływa na rozwój jego kompetencji językowych. 

Tryb prowadzenia lekcji 

Zajęcia i konwersacje z native speakerem mogą przebiegać w różnorodny sposób: stacjonarnie, online, w trakcie zajęć grupowych bądź indywidualnych lekcji z uczniem. Nowoczesne rozwiązania – m.in. aplikacje mobilne, serwisy językowe oraz interaktywne platformy do nauki języków obcych – umożliwiają korzystanie z usług edukacyjnych oferowanych przez native speakerów na całym świecie. Dzięki nim w łatwy i niezwykle intuicyjny sposób można zacząć konwersację z native speakerem. Serwisy dedykowane nauce z native speakerem umożliwiają zatem elastyczną naukę na żywo w trakcie połączenia online.

Atmosfera podczas zajęć 

Lekcje z native speakerem powinny być przeprowadzone w sposób profesjonalny, tak, aby uczeń czuł się w ich trakcie komfortowo i swobodnie. Ciągły kontakt z osobą mówiącą np. w języku angielskim pozytywnie wpłynie wówczas na indywidualną zdolność komunikowania się w języku obcym i zwiększy tempo przyswajania wiedzy z zakresu gramatyki i słownictwa. Native speaker będzie wówczas w stanie przełamać bariery językowe i ograniczenia wynikające z obaw przed posługiwaniem się językiem obcym.

W trakcie zajęć w sposób naturalny obcujemy z językiem obcym, przyzwyczajamy się niego, poznajemy rodzimy akcent, z czasem także go przyswajamy. Ważne jest zatem, by rozmowa z nauczycielem nie onieśmielała nas, nie krępowała ani nie wprawiała w zakłopotanie. Wybierając native speakera warto więc poznać opinie innych na jego temat, zapoznać się z oferowanymi  metodami nauczania i zweryfikować jego rzetelność. Pomocne będą w tym serwisy umożliwiające ocenę nauczycieli, ich porównanie, zapoznanie się z bezpośrednimi opiniami i komentarzami uczestników zajęć z danym lektorem czy native speakerem. 

Przejdź na https://tutlo.com/pl/