it's high time

It’s high time – konstrukcja i przykłady

Konstrukcja it’s high time jest odpowiednikiem polskiego wyrażenia „najwyższy czas…”.

Sugeruje ona konieczność zrobienia czegoś, wykonania pewnej czynności, ponieważ z różnych powodów już nadszedł na to czas.

Powody te mogą być różne, otóż zarówno będą one dotyczyć spraw osobistych lub wskazywać komuś na zdecydowanie się na działanie, które przynosi pewne korzyści.

It’s high time używamy w momencie, kiedy trzeba podjąć szybką decyzję o zrobieniu czegoś, wykonaniu danej czynności w krótkim okresie czasowym, bo w przeciwnym razie będzie to miało swoje konsekwencje.

Konstrukcja it’s high timez czasownikiem

It’s high time + to + bezokolicznik

It’s high time – zastosowanie i przykłady

Poniżej przykłady zdań z tą konstrukcją – z podziałem na różny stopień trudności.

Dla początkujących

It’s high time to go home. – Najwyższy czas iść do domu.
It’s high time to get up! – Najwyższy czas wstawać.
It’s high time to tell the truth. – Najwyższy czas powiedzieć prawdę.

Powyższe przykłady pozbawione są zaimków osobowych, więc równie dobrze mogą być kierowane do siebie, w celu ponaglenia wykonania danej czynności albo podczas rozmowy w grupie ludzi jako zwrócenie uwagi, aby podjąć szybkie działanie.

Dla średniozaawansowanych

It’s high time for us to go home. – Najwyższy czas żebyśmy poszli do domu.
It’s high time for you to get up. – Najwyższy czas żebyś wstała.
It’s high time for John to tell her the truth. – Najwyższy czas, żeby Jan powiedział jej prawdę.

Dla zaawansowanych

It’s high time we went home. – Najwyższy czas żebyśmy poszli do domu.
It’s high time you got up! – Najwyższy czas żebyś wstał!
It’s high time John told her the truth. – Najwyższy czas, żeby Jan powiedział jej prawdę.

Wypowiedź, aby była bardziej konkretna wzbogacić można przyimkiem for oraz dodaniem zaimka osobowego lub imienia i nazwiska osoby, w zależności od relacji z daną osobą.

Kolejną opcją jest konstrukcja bez bezokolicznika, a za to z użyciem czasownika w formie czasu przeszłego Past Simple, gdzie nie dodaje się już przyimka for.