let's konstrukcja

Let’s – konstrukcja i przykłady

Konstrukcja let’s z czasownikiem jest często używana szczególnie wtedy, gdy wyrażamy nakaz, polecenie lub żądanie – więc rozumie się ją jako formę trybu rozkazującego.

Konstrukcja ta jest jednak w odbiorze bardziej łagodna i nie tak bezpośrednia, brzmi ona przyjaźnie i wręcz zachęcająco. Wyrażenie let’s z czasownikiem jest raczej odbierane jako propozycja wykonania wspólnie danej czynności, zachęcenia do zrobienia danego zadania, czy sugestia aby razem wyjść, próba przekonania kogoś do zareagowania w pewien sposób, chodzi tutaj jednak o to aby nakłonić kogoś do działania, przeważnie w określonych ramach czasowych, szczególnie wtedy gdy ktoś jest niepewny co do danej sytuacji lub nie potrafi podjąć samodzielnie decyzji.

Warto się jej bliżej przyjrzeć, aby zrozumieć jej znaczenie oraz poznać odpowiednie momenty kiedy może być zastosowana.

Czasownik let jest używany w trybie rozkazującym dla pierwszej i trzeciej osoby liczby mnogiej. Dla pierwszej osoby liczby mnogiej przyjmuje on formę let’s czyli skrót od wyrażenia let us.

Przykłady użycia konstrukcji let’s w zdaniach

Zdania twierdzące

Let’s + czasownik

Let’s buy this book, it will help you in learning English. – Kupmy tą książkę, pomoże ci w nauce języka angielskiego.
Let’s eat dinner, it is late afternoon already. – Zjedzmy obiad, jest już późne popołudnie.
Let’s have a look at the museum, an exhibition of contemporary painting is underway. – Zajrzyjmy do muzeum trwa wystawa malarstwa współczesnego.

Zdania przeczące

Let’s + not + czasownik

Let’s not go there, it is a dangerous place.Nie idźmy tam, to niebezpieczne miejsce.
Let’s not force the problem.Nie szukajmy problemu na siłę.
Let’s not drink coffee for a  week or two.Nie pijmy przez tydzień lub dwa kawy.

Pytania

Mogą być zadane w taki sposób, jak poniżej.

Let’s play „Scrabble”, shall we?Zagrajmy w „Scrabble”, czy możemy?
Let’s eat pizza today for supper, would you like to?Zjedzmy dziś pizzę na kolację, masz ochotę?
Let’s go to Hawaii next year, what do you think about this?Jedźmy na Hawaje w przyszłym roku, co ty na to?